HÅLLBARHET

Hur vi hjälper till att förändra världen

Att brygga kvalitetsöl börjar med de bästa ingredienserna. Detta kräver en hälsosam, naturlig miljö samt blomstrande samhällen. Vi bygger ett hållbart företag som ska förena människor för en bättre värld, nu och under de kommande 100+ åren. Det är därför hållbarhet inte bara är en del av vår verksamhet, det är vår verksamhet.

Vi presenterar våra mest ambitiösa mål hittills

Vi har arbetat med hållbarhet i flera år, men nu går vi ett steg längre – med mål som kommer att ha mätbara, positiva effekter på våra samhällen.


Genom våra hållbarhetsmål 2025 kopplar vi samman tusentals jordbrukare med teknik och kompetens, säkerställer vattentillgång och kvalitet i ansträngda samhällen, samarbetar med våra leverantörer för att öka återvunnet material och lägga till förnybar elkapacitet till regionala nät.

Smarta jordbruk

Vårt mål: År 2025 kommer 100 % av våra direktlevererande jordbrukare att ha mer kompetens, vara anslutna och ekonomiskt stärkta.

LÄS MER

Vattenskötsel

Vårt mål: År 2025 kommer 100 % av våra samhällen i ansträngda områden att ha mätbart förbättrad tillgång och kvalitet på vatten.

LÄS MER

Återvinning av förpackningar

Vårt mål: År 2025 kommer 100 % av våra produkter att ha förpackningar som kan återvinnas eller som till största delen tillverkas av återvunnet material.

LÄS MER

Klimatåtgärder

Vårt mål: År 2025 kommer 100 % av den el vi köper från förnybara källor och vi kommer att minska koldioxidutsläppen med 25 % över hela vår värdekedja.

LÄS MER