KLIMATÅTGÄRDER

Kampen för teknik med låga koldioxidutsläpp

Vårt mål:
År 2025 kommer 100 % av våra inköp av el från förnybara källor och vi kommer att minska koldioxidutsläppen med 25 % över hela vår värdekedja.

Att brygga vårt öl är beroende av en hälsosam, naturlig miljö såväl som blomstrande samhällen. Det är därför vi strävar efter en värld där naturresurser bevaras för framtiden. I mars 2017 åtog vi oss att köpa 100 % av vår el från förnybara källor senast 2025.

Grön logistik

Vi har gjort framsteg mot detta mål med elavtal (power purchase agreements, PPA) på flera av våra marknader runt om i världen. I till exempel USA resulterade vårt avtal med Enel Green Power i byggandet av Thunder Ranch Wind Farm i Oklahoma. Idag kommer cirka 50 % av våra amerikanska verksamheters inköp av el från förnybara energikällor – tillräckligt för att brygga mer än 20 miljarder 35 cl-öl varje år.

I Mexiko, där vårt största bryggeri finns i Zacatecas, kommer vårt PPA med Iberdrola att tillgodose alla inköpsbehov av el för produktionsanläggningar i landet. Elen kommer att produceras i en vindkraftspark som förväntas tas i drift under 2019, vilket ökar landets vind- och solenergikapacitet med mer än 5 %.

Runt om i världen har vi lanserat gröna logistikinitiativ för att minska energianvändningen och utsläppen och har investerat i lågutsläppstransporter. Under 2017 uppfyllde 96 % av våra globala inköp av kyla de standarder som vi satt för miljövänlig kylning.

Minskning av koldioxid

Nu går vi vidare – med ett vetenskapligt baserat mål för koldioxidminskning över hela vår värdekedja. Att uppnå detta mål kommer att vara detsamma som att ta bort mer än en och en halv miljon bilar från vägen varje år. Genom användning av förnyelsebar el, bryggningseffektivitet, gröna logistikprogram och nya uppfinningar minskar vi redan vår påverkan. Mellan 2012 och 2017 minskade vi faktiskt vår totala energianvändning med 10 %. Om vi tittar framåt kommer vi att investera i ny teknik för vår verksamhet och ha ett nära samarbete med våra leverantörer för att hjälpa dem att minska sina egna utsläpp.