SMARTA JORDBRUK

Att stärka jordbrukare

Vårt mål:
År 2025 kommer 100 % av våra direktlevererande jordbrukare att ha mer kompetens, vara anslutna och ekonomiskt stärkta.

Som globalt bryggeri är vi beroende av skördar av hög kvalitet för att brygga vårt öl. Det är därför vi erbjuder försörjningsmöjligheter för jordbrukssamhällen över hela världen och arbetar med över 35 000 direktlevererande jordbrukare i 13 länder och på fem kontinenter för att odla naturliga ingredienser – inklusive korn, majs, ris, humle, durra och kassava – som gör att vi kan brygga det bästa ölet.

Genom att stödja våra direktlevererande jordbrukare så de kan få mer kompetens, vara anslutna och ekonomiskt stärkta, hjälper vi dem att förbättra sin produktivitet, lönsamhet och använda naturresurser, till exempel jord och vatten på ett effektivare sätt. Vi tror att forskning, kunskap, teknik och finansiering är nyckeln till att omvandla jordbruk i stor omfattning. Vi utnyttjar detta för att främja jordbruksutvecklingen och mäter vår påverkan genom avkastning, resurseffektivitet, jordhälsa och småbrukarnas inkomster.

Forskning och teknik

Vår flaggskeppsplattform, SmartBarley, lanserades 2013. SmartBarley utnyttjar data, teknik och insikter för att hjälpa mer än 5 000 registrerade jordbrukare att förbättra sin produktivitet och miljömässiga prestation. Idag finns SmartBarley i mer än 12 länder på fem kontinenter.

Vi strävar efter att vara ledande när det gäller forskning om kornmalt för att hjälpa våra jordbrukare att öka avkastning och minska de resurser de använder. Vi har vårt eget forsknings- och utvecklingscenter med huvudkontor i USA och mer än 150 engagerade agronomer och forskare över hela världen som utvecklar utsäde av hög kvalitet och delar bästa praxis med jordbrukare.

Lokalt för de lokala

Öl produceras och konsumeras främst lokalt. Lokal upphandling är fortfarande en viktig del av vår affärsmodell på de flesta av våra viktiga marknader. Vi vill säkerställa en motståndskraftig och högkvalitativ tillgång på grödor under kommande decennier. Till exempel har vår verksamhet i Afrika banat väg för användningen av olönsamma lokala grödor för att skapa nya prisvärda ölvarumärken – som Eagle Lager, tillverkat med lokal durra i Uganda och Impala, tillverkat med lokal kassava i Moçambique. Detta gör att vi kan nå nya konsumenter och samtidigt öka inkomsterna för lokala småbrukare.

Gå samman för framgång

Eftersom utmaningar inom jordbruket inte kan lösas av en ensam person, samarbetar vi med ett brett spektrum av samarbetsparter, inklusive universitet, nystartade teknikföretag, icke-statliga organisationer, myndigheter och företag. Vi är beroende av våra jordbrukare och vi är engagerade i att katalysera hållbar transformation – säkra våra leveranskedjor, förbättra jordbrukarnas försörjningsmöjligheter och stärka naturliga ekosystem – nu och under de kommande 100+ åren.

[1] Vi har definierat en ”direktlevererande jordbrukare” som en jordbrukare som har tecknat ett kontrakt med oss eller som levererar till oss via ett lokalt kooperativ eller en aggregator.

Vi arbetar med över 35 000 direktlevererande jordbrukare i 13 länder och på 5 kontinenter för att tackla stora och små utmaningar. Tillsammans förbättrar vi liv och skyddar naturresurser runt om i världen.