ÅTERVINNING AV FÖRPACKNINGAR

Arbeta för hållbara förpackningsmaterial

Vårt mål:
År 2025 kommer 100 % av vår produkt att vara i förpackningar som är returbara eller tillverkade av merparten av återvunnet material.

Ansvaret för vår produkt sträcker sig långt bortom den sista klunken. Vi letar ständigt efter sätt att öka andelen återvunnet material i våra förpackningar, öka återvinningsgraden runt om i världen genom återvinning och återanvändning av material, minska mängden material vi använder i våra förpackningar och utbilda konsumenterna om vikten av återvinning.

Våra framsteg

Vår hållbarhetsresa för förpackningar accelererade år 2012 med ett åtagande om att ta bort 100 000 ton förpackningsmaterial globalt. Vi är stolta över att vi kunde överträffa detta mål år 2016 och ta bort 146 000 ton material från våra förpackningar, samtidigt som vi behöll den kvalitet våra konsumenter förväntar sig. Dessutom har vi arbetat hårt i våra bryggerier runt om i världen för att uppnå en genomsnittlig återvinningsgrad på 98 %.

Vår nästa utmaning är att se till att alla våra produkter finns i förpackningar som kan återvinnas eller till största delen tillverkas av återvunnet material. Vi börjar med en baslinje på 46 %.
För att nå dithän snabbare, arbetar vi med flera partner, inklusive Ellen MacArthur Foundation, Closed Loop Fund, och Glass Recycling Coalition, såväl som våra kollegor, våra konsumenter, våra vertikala verksamheter, lokala myndigheter och våra leverantörer.