VILKA VI ÄR

Vi strävar efter mångfald och inkludering

Man får fram det bästa hos människor när man skapar en gemenskap som inspirerar, respekterar och inkluderar alla. En bättre värld tar sin början om alla kan trivas.

”Vår största tillgång är våra medarbetare, och för att bygga ett hållbart företag för de kommande 100+ åren måste vår arbetskraft spegla våra kunder. Mångfald och inkludering är mer än trevliga idéer och tomma klyschor – de är viktiga drivkrafter för vår framgång. Om du lyckas samla en mångfaldig grupp av djärva, ambitiösa och passionerade människor är potentialen för tillväxt gränslös.”

Carlos Brito

VD på AB InBev

Åtaganden är mer än bara ord

Vi byggde vårt företag på att passionerade människor blev ägare. Genom att skapa möjligheter för alla kommer vi att fortsätta växa under de kommande 100+ åren.

 

Skapa kvinnliga ledare

Andrea Quaye och Paula Lindenberg, båda marknadschefer, fick Cannes Lions Grand Prix-utmärkelser 2018.

Idag leds nästan hälften av våra amerikanska bryggerier och en fjärdedel av våra bryggerier i Argentina, Kina och Europa av kvinnliga bryggmästare, och de har spelat en avgörande roll för att brygga några av våra mest kända produkter.

Det är vår ambition att fortsätta ta ledningen i arbetet för jämställdhet – att skapa fler möjligheter för kvinnor i ölindustrin.

För att höra mer om hur vi gör det möjligt för kvinnor för att brygga en bättre värld, klicka här.
 

Lika arbete betyder lika lön

Vi tror på lika lön för lika arbete. Det var därför som, när president Obama tillkännagav löftet om lika lön, Equal Pay Pledge, våra amerikanska kollegor på Anheuser-Busch var stolta över att vara det första stora bryggeriet som skrev på. Under tiden deklarerade Ambev i Latinamerika offentligt sitt stöd för UN Women Compact, FN:s jämställdhetsenhet, genom att underteckna VD:s uttalande om stöd för Women’s Empowerment Principles.

 

Förbättringar för föräldrar

I maj 2018 lanserade vi en ny global standard för föräldrar i alla 50+ länder där vi verkar för att ge föräldrar den ledighet de behöver för att knyta an till sina nya barn och underlätta återgången till arbetet. En av föräldrarna – man eller kvinna – får minst 16 veckors ledighet med full lön. Den andra får minst två veckors ledighet med full lön. Denna nya standard överträffar nu lokala myndighetskrav i över hälften av de länder där vi är verksamma.

För att läsa mer om vår globala standard för föräldrar, klicka här.

 

Stöd för HBTQ-rättigheter

AB InBev-kollegor firar Pride i New York.

Vi har åtagit oss att öka den global stoltheten i HBTQ-communityn i hela världen. För detta ändamål har vi stött HBTQ-rättigheter med en mängd olika program och några av våra största varumärken.

I Brasilien var Skol det första ölmärket som sponsrade den brasilianska HBTQ-Prideparaden och har hittills ökat medvetenheten om HBTQ-inkludering genom flera kampanjer. I USA har Bud Light sedan länge visat sitt stöd, ända från sin första HBTQ-specifika annons 1995, ”Etiketter hör till öl, inte människor.”
Anheuser-Busch fick också 100 % poäng på Human Rights Campaign 2018 Corporate Equality Index och var bland HRC-stiftelsens ”Bästa arbetsplatser” 2018, som betygsätter företag på hur väl de stöder HBTQ-rättigheter på arbetsplatsen och i sina lokala samhällen.
I Australien, deklarerade Carlton & United Breweries sitt stöd för jämställda äktenskap innan lagen om samkönade äktenskap antogs.

Skol-teamet firar Pride.

 

Betjäna de som tjänar landet

I över 150 år har vi i USA haft äran att ge av vår tid och samla in pengar till veteraner genom organisationer som Folds of Honor. En del av intäkterna från Budweiser Freedom Reserve Red Lager, skapat av tre av våra egna veteranbryggare, har donerats till Folds of Honor, en ideell organisation som tillhandahåller utbildningsstipendier till militärers familjemedlemmar. Fram till i år har vi samlat in 14 miljoner USD till stöd för Folds of Honor.