VÅRA VÄRDERINGAR

Våra 10 principer

Drivkraften bakom vår kultur är våra 10 principer. Var och en bygger på ägande, enkelhet, uppriktighet, transparens och kompetens. Vi ställer upp nya mål och är aldrig helt nöjda med våra resultat.

Dröm

 1. Vår gemensamma dröm sporrar oss alla att arbeta i samma riktning: Förena människor för en bättre värld.

Medarbetare

 1. Vår största tillgång är våra medarbetare. Bra medarbetare växer i takt med sin talang och belönas därefter.
 2. Vi rekryterar, utvecklar och behåller medarbetare som kan bli bättre än oss själva. Vi kommer att bedömas efter kvaliteten på våra team.

Kultur

 1. Vi är aldrig helt nöjda med våra resultat och det är en drivkraft i vårt företag.
  Att fokusera och inte vila på lagrarna garanterar en varaktig konkurrensfördel.
 2. Konsumenten är vår chef. Vi ger våra konsumenter varumärkesupplevelser som spelar en meningsfull roll i deras liv och vi gör det alltid på ett ansvarsfullt sätt.
 3. Vi är företagsägare. Ägare bryr sig om resultat.
 4. Vi tror att riktlinjer som bygger på sunt förnuft och enkelhet vanligtvis är bättre än de som är sofistikerade och komplexa.
 5. Vi är sparsamma för att frigöra resurser som kommer att stödja en hållbar och lönsam tillväxt.
 6. Ledarskap genom personligt exempel är kärnan i vår kultur.
  Vi håller det vi lovar.
 7. Vi fuskar aldrig. Integritet, hårt arbete, kvalitet och ansvar är viktiga för att bygga vårt företag.