Villkor

Bästa besökare,

Tack för att du besöker den här webbplatsen (”Webbplatsen”), som ägs av AB InBev Danmark, ett företag bildat och verksamt enligt lagarna i Danmark, med säte på Flæsketorvet 68, 1711 Köpenhamn V, Danmark, registrerat hos det danska bolagsverket (Erhvervsstyrelsen) Köpenhamn med nummer 39271265 och dess närstående bolag (”ABI”, ”vi”, ”vår” eller oss”) och drivs av en tredje parts byrå enligt våra instruktioner.

Genom att besöka Webbplatsen eller använda tjänsterna som anges i avsnitt 2, godkänner du nedanstående villkor. Lämna webbplatsen omedelbart om du inte godkänner dessa villkor eller inte ännu uppnått åldersgränsen för att dricka alkoholhaltiga drycker angiven i artikel 1 nedan.

Vi förbehåller oss rätten att när som helst uppdatera eller ändra dessa villkor och hålla dig informerad om sådan förändring.

  

1.   ÅLDERSGRÄNS FÖR ATT DRICKA ALKOHOLHALTIGA DRYCKER

Denna Webbplats är inte avsedd för personer som är under den lagliga åldersgränsen för att dricka alkoholhaltiga drycker. Därför utför vi ålderskontroller när du besöker Webbplatsen. Om vi senare får veta att en person under den lagliga åldersgränsen har gett oss personuppgifter kommer vi att radera dem.

 

2.   TJÄNSTERNA

Den här Webbplatsens huvudsakliga ändamål är att tillhandahålla information till viktiga intressenter som investerare, media, konsumenter och allmänheten. Dessutom kan Webbplatsen ibland tillhandahålla andra tjänster (alla tjänster som finns tillgängliga på Webbplatsen kallas ”Tjänsterna”).

Om inget annat anges är Tjänsterna endast avsedda för ditt personliga och icke-kommersiella bruk.

Vi kan, när som helst utan föregående meddelande, göra ändringar i informationen och innehållet på denna Webbplats. Vi ansvarar inte för något negativt resultat av att du litar på denna Webbplats eller dess innehåll.

 

3.   INTEGRITETSINFORMATION AVSEENDE ANVÄNDNING AV WEBBPLATSEN

För att säkerställa att du känner dig trygg och säker när du besöker vår Webbplats får du i det här dokumentet ingående information om vad vi gör med dina personuppgifter och mer specifikt, hur vi samlar in, använder och vidarebefordrar dina personuppgifter.

 1. Insamling av uppgifter: Vilka uppgifter samlar vi in och på vilka rättsliga grunder?

  Om du registrerar ett användarkonto på vår Webbplats samlar vi in din e-postadress, förnamn, efternamn, företag, land och telefonnummer för att förse dig med Tjänsterna. Vi kommer att lagra dessa uppgifter för kommunikation tills du avregistrerar/tar bort ditt konto från vår Webbplats.

  Vi kan samla in ytterligare information om din enhet eller din användning av Tjänsterna på sätt som vi beskriver för dig vid insamlingstillfället eller på annat sätt med ditt samtycke.

  Observera att i enlighet med tillämplig dataskyddslag kan dina personuppgifter samlas in eller behandlas om:

  • du har gett oss ditt samtycke för ändamålet med behandlingen (som beskrivs i integritetsmeddelandet relaterat till den specifika behandlingen). För att förtydliga: du alltid rätt att när som helst återkalla ditt samtycke, eller

  • det är nödvändigt för att utföra ett avtal som du är part i eller

  • om det krävs enligt lag.

  Vi behandlar bara dina personuppgifter för tydliga, uttryckliga och berättigade ändamål och vi behandlar inte dina personuppgifter på ett sätt som är oförenligt med dessa ändamål.

  Ett sådant ändamål kan vara att förbättra ditt besök på vår Webbplats, eller att erbjuda våra Tjänster.

 2. Varför och hur länge använder vi dina uppgifter?

  • För att tillhandahålla, hantera och förbättra våra produkter och Tjänster. Vi kan använda dina uppgifter för att tillhandahålla, hantera och förbättra vår operativa verksamhet, funktioner och tjänster, inklusive att leverera Tjänsterna, anpassa innehåll, förstå hur du använder och interagerar med Tjänsterna. Vi kan till exempel använda din e-postadress för att länka den till ett frånvaromeddelande du väljer.

  • Att skydda Tjänsternas och andras rättigheter. Vi kan använda dina uppgifter enligt vad vi anser är nödvändigt eller lämpligt för att skydda, upprätthålla eller försvara Tjänsternas, våra anställdas eller agenters eller andra användares lagliga rättigheter, integritet, säkerhet eller egendom och för att följa gällande lagstiftning.

 3. Hur delar vi dina uppgifter?

  För de ändamål för vilka vi samlar in dina personuppgifter, kan vi lämna ut dina personuppgifter till följande kategorier av mottagare:

  1. behöriga anställda hos ABI

  2. närstående bolag och dotterbolag till ABI

  3. Affärspartner: betrodda företag som kan använda dina personuppgifter för att förse dig med den/de Tjänst(er) du begärde och/eller som kan förse dig med marknadsföringsmaterial (förutsatt att du har samtyckt till att ta emot sådant marknadsföringsmaterial). Vi kräver att sådana företag alltid agerar i enlighet med gällande lagar och dessa villkor och ägnar stor uppmärksamhet åt dina personuppgifters integritet.

  4. Tjänsteleverantörer: företag som tillhandahåller Tjänster till eller för ABI:s räkning för ändamålet att tillhandahålla sådana Tjänster.

  5. Andra parter när det krävs enligt lag eller vid behov för att skydda ABI: ABI kan dela dina personuppgifter med andra tredje parter:
   •  för att följa lagen, begäranden från tillsynsmyndigheter, domstolsbeslut, stämning eller rättsliga processer

   •  för att verifiera eller verkställa efterlevnaden av ABI:s policyer och avtal och

   •  för att skydda ABI:s och/eller deras kunders rättigheter egendom eller säkerhet

  6. Andra parter i samband med företagstransaktioner: ABI kan dela dina personuppgifter med andra tredje parter i samband med avyttring av hela eller delar av dess verksamhet, eller på annat sätt i samband med en fusion, konsolidering, förändring av kontroll, omorganisation eller likvidation av hela eller delar av ABI:s verksamhet

  7. Andra parter med ditt samtycke eller enligt dina instruktioner: ABI kan dela dina personuppgifter med tredje parter när du samtycker till eller begär sådan delning och

  8. alla andra tredje parter som ABI meddelar dig om innan dina personuppgifter delas med den tredje parten. 

  9. Observera att tredjepartsmottagare som avses i punkterna c) till h) ovan – särskilt leverantörer av tjänster som kan erbjuda produkter och/eller tjänster till dig via Tjänsterna eller via sina egna kanaler – kan samla in personuppgifter från dig separat. I sådant fall är dessa tredje parter ensamma ansvariga för kontrollen av sådana personuppgifter och ditt samarbete med dem kommer att omfattas av deras villkor.

 4. Vilka rättigheter har du?

  Du har rätt att få tillgång till och korrigera dina personuppgifter samt rätt att invända mot behandlingen av dina personuppgifter för direktreklamsändamål. Dessutom har du rätt till radering eller att glömmas bort samt rätt till dataportabilitet.

  Du kan utöva dessa rättigheter genom att skicka en skriftlig begäran till vårt dataskyddsombud (se avsnitt 3.6 ”Vem kan du kontakta om du har frågor eller begäranden?”).

  Om du behöver ytterligare information om dina integritetsrättigheter eller vill utöva någon av dessa rättigheter, kontakta även i dessa fall vårt dataskyddsombud (se avsnitt 3.6 ”Vem kan du kontakta om du har frågor eller begäranden?”).

 5. Vem ansvarar för att behandla dina personuppgifter?

  Den ansvariga parten för denna Webbplats är ABI, som kan kontaktas via ”Kontakta oss” på vår globala webbplats (https://contactus.ab-inbev.com).

 6. Vem kan du kontakta om du har frågor eller begäranden? Kontaktpunkten för dataskydd

  Vi har utsett en kontaktpunkt för dataskydd för att hantera dina frågor eller begäranden som rör behandlingen av dina personuppgifter. Du hittar kontaktpunkten för dataskydd via ”Kontakta oss” på vår globala webbplats (https://contactus.ab-inbev.com).

  Under detta förfarande kan vi samla in ditt namn, din e-postadress och detaljer i din begäran. De enda obligatoriska uppgifterna är din e-postadress och detaljer i din begäran, andra uppgifter är valfria att dela med oss. Dina personuppgifter kommer endast att sparas tills vi svarat på din begäran och de kommer därefter att raderas, såvida det inte finns lagstadgade krav som föreskriver lagring av dessa uppgifter.

  Kontakta vår kontaktpunkt för dataskydd om du vill granska de personuppgifter som är lagrade hos oss, om du vill ändra eller radera befintliga uppgifter eller om du vill återkalla det samtycke som du har gett oss.

 7. Länkar till tredje parts webbplatser

  Tjänsterna kan länka till tredje parts webbplatser och tjänster som ligger utanför vår kontroll. Vi är inte ansvariga för säkerheten eller integriteten för några uppgifter som samlas in av andra webbplatser, applikationer eller andra tjänster eller av din operatör för ditt mobila operativsystem, distributörer av trådlös anslutning eller andra liknande leverantörer. Du bör iaktta försiktighet och granska de integritetsmeddelanden som gäller för tredje parters webbplatser och tjänster du använder.

 8. Spåra-inte-signaler och liknande mekanismer. 

  Vissa webbläsare kan överföra ”spåra inte”-signaler till webbplatser som användaren kommunicerar med. På grund av skillnader i hur webbläsare införlivar och aktiverar den här funktionen är det inte alltid tydligt om användare avser att dessa signaler ska överföras, eller om de ens är medvetna om dem. Eftersom det för närvarande inte finns någon branschstandard om vad, om något, webbplatser ska göra när de får sådana signaler, vidtar Tjänsterna för närvarande inga åtgärder som svar på dessa signaler. Om och när en slutlig standard fastställs och godkänns, kommer vi att göra en ny bedömning av hur vi ska svara på dessa signaler.

 9. Cookies

  Cookies är små textfiler som webbplatser du besöker placerar på din enhet. De används ofta för att få webbplatser att fungera eller fungera mer effektivt, samt för att tillhandahålla information till webbplatsens ägare. Den här Webbplatsen använder Google Analytics. Om du inte vill att cookies ska användas ska du inte använda vår webbplats eftersom webbplatsen inte kan inte fungera effektivt utan dem.

         

  Typ av cookie 

  Namn

  Ändamål

  Mer information

  Beständig

  ldageab‐inbev

  Cookie för ålderskontroll placeras om användaren har angett en giltig ålder för att se det spärrade innehållet baserat på födelsedatum och bosättningsland.

   

  Inget utgångsdatum

  Beständig

  cp-acc

  Cookie som placeras för att låta oss veta att användaren har accepterat cookiepolicyn och därför inte behöver se cookiepolicymeddelandet på någon annan sida. 

   

  Inget utgångsdatum

  Tillfällig

  _ga

  Google Analytics använder cookies för att hjälpa oss analysera hur du använder den här Webbplatsen. Vi använder informationen för att sammanställa rapporter och för att hjälpa oss att förbättra Webbplatsen. Dessa cookies samlar in uppgifter i anonym form, inklusive antalet besökare på Webbplatsen, varifrån besökare har kommit till Webbplatsen och sidorna de besökte. För att se en sammanställning av Googles integritetsrutiner klicka här.

  Går ut efter två år

         

  De flesta webbläsare tillåter viss kontroll av de flesta cookies via webbläsarinställningarna. Ytterligare information om cookies, inklusive hur du kan se vilka cookies som har placerats och hur du kan hantera och radera dem, besök http://www.allaboutcookies.org.  

  Observera: om du väljer att inaktivera användningen av cookies i din webbläsare kanske denna Webbplats inte visas eller fungerar på din enhet på det sätt den är designad för.

 10. Målsökande teknik

  Denna Webbplats använder webbanalysverktyg som använder cookies och liknande funktioner för att göra det möjligt för oss att analysera din användning av denna Webbplats. För att vi ska kunna optimera vår Webbplats överförs den information som cookien genererade (inklusive den förkortade IP-adressen) till vår server och lagras där. Under den här processen anonymiseras din IP-adress omedelbart, så att du förblir anonym för oss. Den information som cookien genererade om din användning av den här Webbplatsen kommer inte att lämnas ut till tredje parter.

  Dessutom levererar vi annonser som är anpassade till dina intressen genom att samarbeta med annonsnätverk, leverantörer av annonser och liknande tjänster. Vi kan samla in uppgifter om din online-aktivitet (t.ex. webbplatserna och sidorna du har besökt) genom spårningstekniker som cookies, spårningspixlar och liknande funktioner för att leverera annonser och online-tjänster som är relevanta för dig.

  Du kan neka användningen av cookies genom att välja lämpliga inställningar i din webbläsare, men i så fall kan det hända att du inte kan använda alla funktioner på den här webbplatsen. Beroende på vilken webbläsare du använder och spårningsverktyget kan du installera en webbläsar-plugin för att förhindra spårning.

 11. Särskilt meddelande till internationell användare

  Webbplatsens värd är i USA. I den utsträckning du tillhandahåller personuppgifter via Webbplatsen överför du dina uppgifter till USA.

  I samband med all överföring av dina personuppgifter till länder utanför det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (= medlemsländerna i Europeiska unionen + Island, Norge och Liechtenstein, ”EES”) som inte erbjuder samma dataskyddsnivå som inom EES, kommer vi att implementera lämpliga skyddsåtgärder för att säkerställa en tillräcklig skyddsnivå för dina personuppgifter. Dessa skyddsåtgärder kan till exempel bestå av att teckna avtal med mottagare innehållande standardavtalsklausuler för dataskydd som antagits av den Europeiska kommissionen som garanterar en sådan tillräcklig skyddsnivå.

 12. Säkerhet

  Vi garanterar att lämpliga tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder vidtas mot olaglig eller obehörig åtkomst eller användning av dina personuppgifter, samt mot oavsiktlig förlust eller skada på dina personuppgifters integritet.

  Vi uppdaterar och testar vår säkerhetsteknologi fortlöpande. Vi begränsar åtkomsten till dina personuppgifter till de anställda som behöver känna till uppgifterna för att förse dig med förmåner eller Tjänster. Dessutom utbildar vi våra anställda om vikten av sekretess och hur de ska upprätthålla integriteten och säkerheten för dina personuppgifter. Vi åtar oss att vidta lämpliga disciplinära åtgärder för att upprätthålla våra anställdas integritetsansvar. 

  Dina personuppgifter behandlas endast av en tredje parts personuppgiftsbiträden om det personuppgiftsbiträdet samtycker till att följa dessa tekniska och organisatoriska datasäkerhetsåtgärder.

  Att upprätthålla datasäkerhet innebär att garantera sekretessen, integriteten och tillgängligheten för dina personuppgifter:

  1. Sekretess: vi kommer att skydda dina personuppgifter från att avslöjas för tredje parter.

  2. Integritet: vi kommer att skydda dina personuppgifter från att bli ändrade av obehöriga tredje parter.

  3. Tillgänglighet: vi kommer att se till att behöriga parter kan komma åt dina personuppgifter vid behov.

 13. Barns integritet

  Dela bara innehållet på vår Webbplats med dem som har uppnått den lagstadgade åldersgränsen för att dricka alkoholhaltiga drycker. Våra Tjänster är inte avsedda för personer som är under den lagstadgade åldersgränsen för att dricka alkoholhaltiga drycker. Om vi får veta att en person under den lagstadgade åldersgränsen har gett oss personuppgifter kommer vi att radera dem.

 

4.       OLAGLIGA TEXTER

Lägg inte upp på denna webbplats eller överför till denna webbplats något pornografiskt, obscent, vanhäftigt, ärekränkande, ärekränkande, hotande, olagligt eller annat material som kan utgöra eller uppmuntra beteende som skulle anses vara ett brott, ge upphov till civilrättsligt ansvar, främja överdriven eller oansvarig konsumtion av alkohol eller på annat sätt bryta mot lagar eller förordningar. Trots det faktum att ABI eller andra parter som är involverade i att skapa, producera eller leverera denna webbplats, kan övervaka eller granska överföringar, publicera, diskutera eller chatta, ABI och alla parter som är involverade i att skapa, producera eller leverera detta webbplats, tar inget ansvar eller ansvar som kan uppstå på grund av dess innehåll, inklusive men inte begränsat till påståenden om ärekränkning, förtal, förtal, obscenitet, pornografi, svordomar eller felaktig framställning. ABI har rätt att när som helst och utan föregående meddelande ta bort material som bryter mot dessa villkor eller på annat sätt är ostridigt


5.         GODKÄND ANVÄNDNING

 1. Du bekräftar att ansvaret för all information, text, grafik, logotyper, fotografier, bilder, rörliga bilder, ljud, illustrationer och annat material (”Innehållet”), oavsett om det publiceras offentligt eller överförs privat, enbart vilar på den person från vilken sådant Innehåll har sitt ursprung. Vi varken kontrollerar eller stöder Innehållet och kan inte garantera, integriteten eller kvaliteten på sådant Innehåll och genom att använda Tjänsterna bekräftar du att du kan bli utsatt för Innehåll som är stötande och/eller oanständigt. ABI ska inte på något sätt att hållas ansvarigt för något Innehåll eller för någon förlust eller skada av något slag till följd av användning av något Innehåll som överförs via Tjänsterna och du samtycker till att stå för alla risker som är förknippade med användningen av något Innehåll, inklusive allt förlitande på sådant Innehålls korrekthet eller fullständighet.

 2. När du använder Webbplatsen och/eller Tjänsterna, samtycker du till att inte:

  • använda denna Webbplats för något annat än personligt, icke-kommersiellt bruk

  • ändra någon del av Webbplatsen på annat sätt än som rimligen är nödvändigt för att använda Webbplatsen för dess avsedda ändamål

  • använd Tjänsterna för att skicka skräppost, spam, kedjebrev, pyramidspel eller andra oombedda meddelanden, kommersiella eller andra

  • posta, publicera, distribuera eller sprida material eller information som är ärekränkande, smädande, obscent, oanständigt, hotande, oförskämt, trakasserande eller olagligt

  • posta, publicera, distribuera eller sprida material eller information som uppmanar till diskriminering, hat eller våld mot någon person eller grupp, inklusive på grund av kön, ras, religion, funktionshinder eller nationalitet

  • hota, missbruka, störa, förfölja eller på annat sätt bryta mot andras lagstadgade rättigheter (inklusive rättigheter avseende integritet och publicitet)

  • använda någon information eller något material på ett sätt som gör intrång på någon parts upphovsrätt, varumärke, patent eller annan äganderätt

  • främja överdriven, ansvarslös eller underårigas konsumtion av alkohol

  • göra tillgängliga eller ladda upp filer som innehåller virus, maskar, trojaner eller korrupt data som kan skada datorns funktioner eller andras egendom

  • samla in eller lagra andras personuppgifter, inklusive e-postadresser

  • annonsera eller erbjuda att köpa eller sälja varor eller tjänster för något kommersiellt syfte, såvida inte en sådan kommunikationsresurs specifikt tillåter sådana meddelanden

  • imitera någon person eller enhet i syfte att vilseleda andra

  • bryta mot några tillämpliga lagar eller förordningar

  • använda Webbplatsen eller Tjänsterna på något sätt som kan skada, inaktivera, överbelasta eller försämra Webbplatsen eller Tjänsterna eller störa någon annan parts användning och åtnjutande av Webbplatsen eller Tjänsterna

  • posta, publicera, distribuera eller sprida material eller information som du inte har rätt att överföra enligt någon lag eller under ett kontraktsmässigt eller förtroendeförhållande såsom insiderinformation eller konfidentiell information som du fått del av under din anställningstid eller i ett sekretessavtal

  • försöka få tillgång till någon av Tjänsterna, andra konton, datorsystem eller nätverk som är anslutna till Webbplatsen eller Tjänsterna genom att hacka, utvinna lösenord eller någon annan utvinning eller på något annat sätt.

 3. ABI har ingen skyldigt att övervaka, kontrollera eller sanktionera Tjänsterna men har rätt att granska material som har publicerats på en kommunikationsresurs och, enligt vårt eget gottfinnande, när som helst och utan föregående meddelande ta bort allt material som bryter mot dessa villkor eller på annat sätt är stötande.

 

6.         UPPSÄGNING

 1. ABI har rätt att när som helst avbryta din tillgång till någon av eller alla Tjänsterna eller Webbplatsen utan föregående meddelande, av vilken som helst anledning, inklusive utan begränsning, brott mot dessa villkor.

 2. ABI kan också när som helst, efter vårt eget gottfinnande, upphöra med Webbplatsen eller Tjänsterna eller någon del därav utan föregående meddelande och du samtycker till att vi inte kommer att vara ansvariga gentemot dig eller någon tredje part för att vi avbryter din åtkomst till Webbplatsen eller Tjänsterna.

 

7.         LÄNKAR TILL TREDJE PARTS WEBBPLATSER

 1. Webbplatsen eller Tjänsterna kan innehålla länkar till tredje parters webbplatser som kontrolleras och underhålls av andra. ABI antyder inte något, varken direkt eller indirekt, godkännande, samarbete, sponsring, rekommendation eller anslutning till den länkade webbplatsen, såvida det inte specifikt anges där.

 2. Du bekräftar och godkänner att ABI inte har granskat alla webbplatser som är länkade till denna Webbplats och ansvarar inte för innehållet på eller tillgängligheten av sådana webbplatser. Om du följer en länk till andra sidor eller andra webbplatser är på eget ansvar och risk.

 

8.         INTERNATIONELL ANVÄNDNING

Du samtycker till att följa alla gällande lokala lagar och föreskrifter beträffande acceptabel användning av och uppförande på internet.

 

9.         IMMATERIELLA RÄTTIGHETER.

 1. Upphovsrätten tillhör ABI

  ABI är ägare till alla upphovsrätter på denna Webbplats. Foton, grafik, text, bilder av platser eller människor tillhör antingen ABI eller används på denna webbplats med tillstånd från ägaren av den immateriella rättigheten. Ingen del av denna webbplats, inklusive men inte begränsad till text, bilder, ljud eller video, får användas på något sätt eller för något ändamål utan ABI:s uttryckliga skriftliga medgivande, utom om det anges häri.

  Handelsnamn, logotyper och varumärken tillhör ABI, dess närstående bolag och/eller partner.

  Genom att gå in på denna webbplats bekräftar och samtycker du till att varje namn, logotyp, varumärke eller servicemärke som finns på denna Webbplats ägs av ABI:s koncernbolag och inte får användas utan föregående skriftligt godkännande. Din användning av något av dessa material är förbjuden såvida det inte särskilt står på webbplatsen att det är tillåtet. Utan att på något sätt avstå från någon av ovanstående rättigheter kan du ladda ned en kopia av materialet på denna webbplats för ditt privata, icke-kommersiella bruk, förutsatt att du inte tar bort eller ändrar något meddelande om upphovsrätt, varumärke eller annan äganderätt. Modifiering, omplacering eller användning av materialet på denna Webbplats som kan skada ABI:s eller dess partners eller någon modells eller persons anseende, bryter mot ABI:s lagstadgade rättigheter. ABI kommer att beivra sina immateriella rättigheter så långt lagen medger. All obehörig användning av all, del av eller någon aspekt av ABI:s eller dess partners immateriella rättigheter kan utsätta dig för påföljder eller skadestånd, inklusive men inte begränsade till de som är relaterade till brott mot varumärken, upphovsrätt, sekretess och publicitetsrättigheter.

 2. Genom att använda denna webbplats bekräftar och samtycker du till att alla meddelanden eller material som du på något sätt och av någon anledning skickar till denna webbplats inte kommer att behandlas som konfidentiella eller äganderättsskyddade. Vidare bekräftar och samtycker du till att alla idéer, koncept, tekniker, procedurer, metoder, system, design, planer, diagram eller annat material som du skickar till ABI via denna Webbplats kommer att bli och förbli ABI:s egendom och därför kan användas av ABI var som helst, när som helst och av vilken som helst anledning, utan föregående meddelande, ersättning eller någon annan skyldighet gentemot dig eller någon annan person.

 

10.         GOTTGÖRELSE

Du samtycker till att gottgöra och hålla ABI skadelöst om du på något sätt bryter mot dessa villkor och eventuella anspråk eller talan som väckts mot ABI av någon tredje part som härrör från din användning av Webbplatsen, Tjänsterna och/eller något Innehåll som skickats in, publicerats eller överförts via Tjänsterna, inklusive utan begränsning, alla anspråk, rättsliga åtgärder, förfaranden, förluster, ansvarsskyldigheter, skadestånd, kostnader, utgifter (inklusive rimliga juridiska kostnader), oavsett vad som lidits eller åsamkats ABI till följd av ditt brott mot dessa villkor.

 

11.       FRISKRIVNING OCH ANSVARSBEGRÄNSNING

 1. All användning av Webbplatsen och Tjänsterna sker på egen risk. Webbplatsen och Tjänsterna tillhandahålls i ”BEFINTLIGT SKICK” och ”I MÅN AV TILLGÄNGLIGHET” utan någon utfästelse eller rekommendation och utan någon som helst garanti, vare sig uttrycklig eller underförstådd, inklusive men inte begränsat till de underförstådda garantierna för tillfredsställande kvalitet, lämplighet för ett visst ändamål, icke-intrång, kompatibilitet, säkerhet och korrekthet.

 2. Genom att besöka denna Webbplats bekräftar och samtycker du till att din användning sker på egen risk och att denna Webbplats, dess ägare, chefer, styrelseledamöter, anställda eller någon av de parter som är involverade i att skapa, producera eller leverera denna Webbplats inte ansvarar för några som helst skadestånd, inklusive för direkta, tillfälliga, följdskador, indirekta eller speciella skador eller andra förluster, kostnader eller utgifter av något slag (inklusive advokatarvoden, expertarvoden eller andra ersättningar) som kan uppstå, direkt eller indirekt, oavsett om sådant ansvar eller skadestånd uppstår från kontrakt, civilrättslig talan, försumlighet, rättvisa, enligt lag eller på annat sätt i samband med åtkomsten till, användningen av eller surfaktivitet på denna Webbplats eller i samband med innehåll, information, data, kampanjer, aktiviteter, associerade med den här Webbplatsen, eller i samband med din nedladdning av material, text, data, bilder, video eller ljud från denna Webbplats, inklusive, men inte begränsat till, något som orsakats av något överföringsfel, virus, buggar, mänsklig aktivitet eller inaktivitet, fel i datorsystem, telefonlinje, hård- eller mjukvara eller program, eller andra fel, fel eller förseningar i dataöverföringar eller nätverksanslutningar. Du bekräftar specifikt att ABI inte ska vara ansvarigt för användares bidrag till Tjänsterna eller för någon tredje parts ärekränkande, stötande eller olagliga beteende och att risken för skada eller skadestånd härrörande från ovanstående helt vilar på dig.

 3. ABI ger ingen garanti för att Webbplatsen eller Tjänsterna kommer att uppfylla dina krav, att Innehållet kommer att vara korrekt eller tillförlitligt, att Webbplatsens eller Tjänsternas funktionalitet kommer att vara oavbrutna eller felfria, att fel kommer att korrigeras eller att Webbplatsen eller Tjänsterna eller servern som gör dem tillgängliga är fria från virus eller annat som kan vara skadligt eller destruktivt.

 4. Ingenting i dessa villkor ska tolkas som att det utesluter eller begränsar ABI:s ansvar för dödsfall eller personskada till följd av försumlighet från ABI:s sida.

 

12.       AVSKILJBARHET

Om något villkor eller någon bestämmelse i dessa villkor är ogiltig, olaglig eller ogenomförbar i någon jurisdiktion, ska sådan ogiltighet, olaglighet eller ogenomförbarhet inte påverka något annat villkor eller någon annan bestämmelse i dessa villkor eller ogiltigförklara sådant villkor eller sådan bestämmelse i någon annan jurisdiktion. Efter ett beslut om att något villkor eller någon bestämmelse är ogiltig, olaglig eller ogenomförbar, kan domstolen ändra dessa villkor för att återspegla parternas ursprungliga avsikt så nära som möjligt.

 

13.       ÖVERLÅTELSE

Dessa villkor, och eventuella rättigheter och licenser som beviljas häri, får inte överföras eller överlåtas av dig, men kan utan begränsning överlåtas av ABI.

 

14.       TEKNISKA FEL

ABI och dess agenter är inte ansvariga för tekniska, hård- eller mjukvarufel av något slag, förlorade eller otillgängliga nätverksanslutningar, misslyckade, ofullständiga, skadade eller försenade dataöverföringar som kan begränsa en deltagares möjlighet att delta i en tävling.

 

15.       TILLÄMPLIG LAG

Dessa villkor och din användning av Webbplatsen ska regleras av och tolkas i enlighet med lagarna i Belgien och du överlämnar härmed den exklusiva beslutanderätten till domstolarna i Belgien. Om du använder denna Webbplats från ett annat land, är du ansvarig för att alla lokala lagar följs.

ABI, dess närstående bolag och/eller partner gör inga utfästelser om att material som finns på denna Webbplats är lämpliga för länder utanför Belgien.